29 milionów na 500+ we Wrześni!

0

Przez cały okres funkcjonowania programu 500 plus Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni wypłacił rodzinom, które się kwalifikowały prawie 29 milionów złotych w formie świadczeń wychowawczych dla mieszkańców gminy. Najczęściej wnioski o pomoc składały rodziny z jednym dzieckiem, było ich ponad 2,5 tysiąca.

– Świadczenie wychowawcze to narzędzie pomocy dzieciom, żeby można było realizować właściwie cele opiekuńcze i wychowawcze. Wydawanie na inne cele nie powinno mieć miejsca. W rodzinie mającej problemy z utrzymaniem się każda złotówka jest oglądana i przeznaczana rzeczywiście na realizacje, tego co jest najbardziej potrzebne, natomiast w rodzinach, które nie myślą perspektywicznie, nie mają uzasadnionych planów, pieniądze są wydawane na rzeczy zbędne, czy też używki. Niestety zdarza się, że także na alkohol. Dotyczy to jednak tylko kilku rodzin, które przez takie postępowanie zaczęły pobierać świadczenia rzeczowe. Jest to bardzo nikła liczba i w związku z tym nieuprawnione są sformułowania, że świadczenia wychowawcze są wykorzystywane na rzeczy niepotrzebne. Jestem przekonana, że dla większości rodzin, które korzystają ze świadczenia wychowawczego i potrafią nim gospodarować to jest istotne źródło dochodu. Ułatwia rodzinie robienie zakupów i opłacanie usług dla dzieci takich jak zajęcia sportowe czy nauka języka i te dodatkowe środki służą dobru dziecka – tłumaczy Anna Prusak, dyrektor wrzesińskiego OPS.

Od kwietnia 2016r. do końca marca 2017r. wypłacono 28.702.917 zł. Zostało objętych programem 3457 rodzin. Otrzymują 4775 świadczeń na dzieci, w tym:

na 1 dziecko 2 500 rodzin

na 2 dzieci 2 353 rodziny

na 3 dzieci 194 rodziny

na 4 dzieci 43 rodziny

na 5 dzieci 12 rodzin

na 6 dzieci 6 rodzin

6 rodzin korzysta z formy rzeczowej świadczenia. Podczas wydawania pieniędzy mają wsparcie asystenta rodziny, ponieważ zawsze mieli problem z gospodarowaniem środkami pieniężnymi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Podaj swoje imię