Dodaj ogłoszenie

0 /250
Upusc pliki tutaj żeby je dodać.
(Max 5 zdjęć)

Regulamin umieszczania ogłoszeń drobnych na portalu Radio Warta

I. Postanowienia ogólne

 1. 1. Administratorem strony www.radiowarta.pl jest Radio Warta, z siedzibą we Wrześni, ul. Kaliska 34.
 2. 2. Wysyłając formularz "Dodaj Ogłoszenie" Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni go akceptuje.
 3. 3. Radio Warta zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.radiowarta.pl
 4. 4. Radio Warta nie odpowiada za treść ogłoszeń drobnych.

II. Warunki dodawania ogłoszeń drobnych

 1. 1. Użytkownik dodając ogłoszenie musi to robić z poszanowaniem przepisów prawa.
 2. 2. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia wpisu, w którym łamane jest prawo, a także takiego, w którym obraża się inną osobę; wpisów nawołujących do przemocy, czy też treści o podłożu erotycznym.
 3. 3. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia wpisów, które stanowią konkurencję dla jej działalności oraz wpisów osób i firm, które będą działać na niekorzyść Radia.
 4. 4. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia drobnego zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.
 5. 5. Ogłoszenia drobne są czytane na antenie Radia Września 93.7 FM. O tym, które ogłoszenie zostanie przeczytane, decyduje prezenter Radia Września.
 6. 6. Za treść ogłoszenia oraz zdjęcie zamieszczane na stronie www.radiowarta.pl w zakładce „Ogłoszenia drobne” odpowiada osoba, która umieszcza ogłoszenie (Użytkownik).

III. Postanowienia końcowe

 1. 1. W przypadku kłopotów z dodawaniem ogłoszenia należy zawiadomić Administratora portalu Radio Warta, ul. Kaliska 34 Września, nr tel. 61 672 22 22.
 2. 2. Radio Warta zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji dokumentu.
 3. 3. Wszelkie spory, które wynikną pomiędzy dodającym ogłoszenie a administratorem, a których nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny.
 4. 4. Regulamin obowiązuje od 01.01.2016 r.