Są pieniądze na odbudowę budynków gospodarczych

0

Uwaga! Wbrew początkowym zapowiedziom, rząd przyzna pomoc materialną także na naprawę budynków gospodarskich zniszczonych w burzy stulecia.
Uruchomiona w poniedziałek po pomoc rządowa dotyczyła tylko budynków mieszkalnych. Jednak 17 sierpnia 2017 r., Minister Spraw Wewnętrznych ustanowił nowe Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Czytamy w nim, że „przez budynek mieszkalny rozumie się także budynek gospodarczy służący zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, w szczególności budynek inwentarski.”
Szczegółowych informacji udzielają Ośrodki Pomocy Społecznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Podaj swoje imię