Stowarzyszenia chcą dyskutować

0

Referendum i co dalej? Tak zostało zatytułowane spotkanie, które zostanie zorganizowane z inicjatywy kilku stowarzyszeń działających w gminie Nekla.

Planowana debata jest kolejną próbą rozpoczęcia dyskusji w kwestii adaptacji pałacu i byłego budynku Nekielskiego Ośrodka Kultury po przejęciu nieruchomości przez gminę. Warto przypomnieć, że w styczniu do burmistrza Karola Balickiego oraz przewodniczącego rady miejskiej Czesława Kozielskiego wpłynął wniosek o powołanie zespołu doradczego, który miałby dyskutować nad propozycjami zagospodarowania obiektu. Wniosek został rozpatrzony negatywnie, a przedstawiciele stowarzyszeń zostali zaproszeni na posiedzenie komisji. Podczas spotkania w dniu 18 stycznia, burmistrz Karol Balicki przedstawił wstępną koncepcją zagospodarowania pałacu. W budynku oprócz przedszkola miałyby znajdować się biblioteka oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przedstawiciele stowarzyszeń nie przedstawili większych zastrzeżeń do projektu. Jednak odrzucenie złożonego wniosku nie spotkało się ze zrozumieniem. – Podejmując decyzję o odrzuceniu tej inicjatywy, odpychacie Państwo szerokie grupy społeczne, które chciałyby uczestniczyć w pewnych sprawach. Chodziło nam o to, żeby zaangażować jak największe grono społeczności nekielskiej, aby podpowiadać różne decyzje i dyskutować – mówił na wspomnianym posiedzeniu komisji Jerzy Osypiuk – prezes Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego.

Dlatego to właśnie przedstawiciele pięciu stowarzyszeń (Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, Czysta Nekla, Stowarzyszenie Strzelecko-Rekreacyjne Ogończyk, Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Nekla, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – koło w Nekli) postanowili zainicjować spotkanie, na które zostaną zaproszeni urzędnicy i mieszkańcy. – Bezpośrednim impulsem do organizacji spotkania było grudniowe referendum w sprawie zakupu zespołu pałacowo-parkowego w Nekli. Uruchomiło ono silny głos społeczności lokalnej i jej zaangażowanie w sprawy gminy. Chcąc wykorzystać tę energię w kreatywny sposób postanowiliśmy zorganizować spotkanie, które ma służyć wymianie poglądów na temat tego jak komunikować się efektywnie i jak wydobywać ze społeczności to co najlepsze – mówi Marek Gumpert ze stowarzyszenia Czysta Nekla.

Mimo iż od spotkania radnych z mieszkańcami minął ponad miesiąc, nadal nie jest znana firma, która zajmie się sporządzeniem projektu technicznego obiektów położonych w parku. Przypomnijmy, że na ten cel w budżecie gminy zostało zarezerwowane 130 tys. zł. Według wstępnych założeń, projekt miałby zostać ukończony w czerwcu. Wtedy zostanie też zorganizowane kolejne spotkanie z mieszkańcami.

Poza przygotowaniem projektu technicznego planowane są również bieżące działania w pobliskim parku. – Jesteśmy na etapie wyboru firmy, która podjęłaby się prac związane z inwentaryzacją parku. W drugim półroczu chcemy zająć się pracami porządkowymi, polegającymi głównie na usunięciu tych drzew, które powinny być wycięte. Ewentualne większe projekty mogą być rozpatrywane po rozpoczęciu prac remontowych w pałacu – mówi Karol Balicki – burmistrz Miasta i Gminy Nekla.

Debata społeczna dotycząca pomysłów na zagospodarowanie pałacu i parku odbędzie się w sobotę 11 marca w godzinach 10:00-13:00. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął senator RP – Robert Gaweł. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Radosław Jagieła

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Podaj swoje imię