Unieważniony konkurs na dyrektora ZSTiO

0

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni został unieważniony. Ogłoszony został nowy konkurs. O przyczynach unieważnienia czytamy w specjalnym oświadczeniu zarządu powiatu.

„Oświadczenie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwały unieważniającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, uchwałą nr 645/2017 z dnia 28.06.2017 r unieważnił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. W uzasadnieniu uchwały Zarząd podnosi, że Komisja konkursowa powoła Uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 2.06.2017 r. działała na podstawie przepisów. Zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie „(…) Złożone kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (…)”. Dokumenty złożone przez jednego z kandydatów były poświadczone przez notariusza. Komisja mając przekonanie (po konsultacji z prawnikiem starostwa), że z dokumentów złożonych przez tego kandydata wynika, ż kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie podjęła uchwałę o odmoie dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania konkursowego. Głosowanie było jawne, rozstrzygnęło się wynikiem – 9 głosów za podjęciem uchwały i 3 głosy przeciw. Wobec powyższego jeden z kandydatów został wykluczony z postępowania konkursowego.

Zarząd wskazuje także, że orzecznictwo w sprawie uznania bądź nie uznania poświadczenia dokumentów za zgodność nie przez kandydata, a przez inne podmioty uprawnione do poświadczania zgodności z oryginałem, nie jest jednolite (brak uchwały NSA, która ustalałaby jednolitą linię rozstrzygania we wskazanej kwestii). Dalej Zarząd wskazuje, że ewentualna uchwała zatwierdzająca konkurs przeprowadzony 14.06.2017 r. podlegałaby kontroli sądowoadministracyjnej, natomiast nie ma pewności jaki byłby wyrok sądu.

Zarząd stoi na stanowisku, że rozstrzygniecie konkursu po wysłuchaniu kandydatów, którzy przystąpili do konkursu jest najlepszym rozwiązaniem służącym szkole i jej uczniom.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu konkursu z 14.06.2017 r. i ponownym ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących mając na względzie przede wszystkim dobro szkoły, która w nowym roku szkolnym zmierzy się z zadaniami wdrażanej reformy systemu oświaty, ale także by nie eskalować złych nastrojów, nie tworzyć niepotrzebnych napięć i nie dawać przestrzeni na kreowanie negatywnych opinii wokół oświaty powiatowej.

Starosta
Dionizy Jaśniewicz

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Podaj swoje imię