Zapisy na Rajd Rowerowy „Fortuna”

0

W maju ruszą zapisy na VI Rajd Rowerowy „Fortuna” sponsorowanego przez miłosławski browar o tej samej nazwie. Trasa rajdu wyniesie ok. 35 km.

Będzie to zlot gwiaździsty – czyli bez wspólnego startu, z wyznaczonymi trzema punktami kontrolnymi. Uczestnikami, którzy ukończyli rajd, będą osoby, które przejadą przez co najmniej dwa punkty kontrolne oraz oddadzą kartę na mecie w określonym limicie czasowym.

Na rajd zapraszamy 4 czerwca 2017. Punkty kontrolne to pałac w Miłosławiu, muzeum w Śmiełowie oraz plac przy kościele w Dębnie n/Wartą.

Radio Września objęło imprezę swoim patronatem.

Poniżej prezentujemy pełny regulamin rajdu.

Regulamin Rajdu Rowerowego „Fortuna” 2017
Zlot gwiaździsty

Cel rajdu:
Celem rajdu jest propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, upowszechnianie rekreacji i turystyki rowerowej.

Organizator:
KTR „Wrześnianie” , LGD „Z Nami Warto”

Sponsor: Browar FORTUNA

Termin rajdu:
Rajd odbędzie się w niedzielę 4 czerwca 2017r. Start o godzinie 9:00 . Zakończenie Rajdu – ok. godziny 14:00 Folwark Konny Hermanów. Trasa rajdu około 35 km.

Warunki uczestnictwa:
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, opublikowanym na stronie internetowej http://wrzesnianie.pl/ oraz jego przestrzegania. W imprezie może uczestniczyć każda osoba, która terminowo dokona zgłoszenia i uiści opłatę startową. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego.
Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, osoby w wieku do 15 lat mogą wziąć udział w rajdzie tylko będąc pod stałą opieką osoby pełnoletniej. Wszyscy uczestnicy startują na własny koszt i na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik dojeżdża na metę rajdu we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, poruszając się po drogach i przestrzegając przepisów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów. Organizator rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy. Na trasie rajdu będą uruchomione 3 punkty kontrolne : Miłosław (pałac), Śmiełów (Muzeum A.Mickiewicza) i Dębno n/Wartą (plac przy kościele) w których na uczestników czekać będą specjalne zadania. Aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem rajdu i mieć szansę na otrzymanie nagrody, należy przejechać 2 punkty kontrolne i oddać na mecie kartę uczestnictwa z zaliczonymi 2 zadaniami. Karty uczestnictwa przyjmowane będą na mecie w godzinach od 11:30 do 12:30. W czasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
Zgłoszenia i opłata startowa:
– zgłoszenia przyjmowane będą w WOK Września ul. Kościuszki 21
– zgłoszenia dla osób spoza powiatu wrzesińskiego – zapisy drogą e-mailową : [email protected]
Wpłaty należy dokonywać na konto organizatora: KTR „Wrześnianie”, ul. Piastów 7/22, 62-300 Września Nr rachunku: 10 2030 0045 1110 0000 0382 2210 z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem „Rajd Rowerowy Fortuna 2017”
– zapisy od 8 maja do 19 maja 2017r, w godz. od 17.00 do 20.00 (z wyłączeniem soboty i niedzieli).
– formularz zgłoszeniowy oraz mapkę rajdu można pobrać ze strony http://wrzesnianie.pl/
– wpisowe wynosi 10 zł, w ramach wpisowego organizator zapewnia: znaczek okolicznościowy, napój oraz posiłek regeneracyjny
– organizator ustala limit uczestników rajdu: 600 osób
– informacje na temat rajdu udzielane są pod nr tel. 784 043 369 ( w godzinach od 16 do 20)

Atrakcje:
koncert zespołu „Vehikuł Czasu”, losowanie nagród, wyróżnienia dla grup zorganizowanych. Ponadto wśród uczestników rajdu wyróżniony zostanie najstarszy i najmłodszy uczestnik oraz najliczniejsza rodzina.

Postanowienia końcowe:
Każdy uczestnik rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji. Zdjęcia i nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz
materiałach promocyjnych organizatorów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Powrót uczestników do miejsca zamieszkania po zakończeniu rajdu następuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.

Komandor Rajdu
Mieczysław Koczorowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Podaj swoje imię