poniedziałek, 24 czerwca 2024 07:41
Reklama
Reklama

Gmina Książ Wlkp. z nową oczyszczalnią. Będzie kosztowała ponad 20 mln zł

Gmina Książ Wielkopolski (pow. śremski) intensywnie pracuje nad rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Kiełczynku.
rozmowy dotyczące oczyszczalni ścieków w Książu Wielkopolskim
Po konsultacjach zdecydowano się na zwiększenie wydajności planowanej oczyszczalni

Autor: UM Książ Wielkopolski

Najważniejszym rezultatem narad i konsultacji jest zdecydowana zmiana przepustowości obiektu. Po analizie dokumentów i uwzględnieniu tempa rozwoju obszarów gminnych, inwestor - gmina Książ Wielkopolski - postanowiła zwiększyć przepustowość projektowanej instalacji z pierwotnych 720m3 do docelowych 800m3.

Decyzja ta wynika nie tylko z bieżących potrzeb, ale również z uwzględnienia prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na moc przerobową oczyszczalni w przyszłości.

Dodatkowo, z uwagi na dużą liczbę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i prognozowany ich wzrost, ustalono konieczność uwzględnienia stacji dowożenia osadów z tych instalacji w układzie projektowanej oczyszczalni. W związku z tym, planuje się także zwiększenie powierzchni placu składowania osadu, skratek i piasku do 200m2, aby sprostać ilości osadu i częstotliwości wywożenia.

- mówi Teofil Marciniak, burmistrz Książa Wielkopolskiego.

Te zmiany wpłyną na wartość inwestycji, która szacowana jest na kwotę blisko 2,5 mln złotych. Gmina Książ Wielkopolski uzyskała wsparcie finansowe na tę inwestycję w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.


Podziel się
Oceń

Komentarze