Reklama

Regulamin serwisu i ogłoszeń drobnych portalu radiowarta.pl

I. WSTĘP

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania z serwisów umieszczonych pod domeną: radiowarta.pl

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

Właścicielem i Administratorem serwisów objętych niniejszym Regulaminem jest: Agencja Reklamowa Radia Warta Tomasz Goclik, z siedzibą we Wrześni przy ul. Kaliskiej 34,  NIP: 7891659275, numer REGON 301621350

II. DEFINICJE

Właściciel– podmiot odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a także odpowiednie zabezpieczenie danych.

Administrator– podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników, a także podmiot zarządzający materiałami zgromadzonymi w bazach danych Serwisu.

Regulamin– oznacza niniejszy dokument.

Serwis– platforma informatyczna, udostępniona w sieci internet, pod adresem wskazanym w pkt. 1 niniejszego Regulaminu, umożliwiająca Użytkownikom dostęp do treści, ich komentowanie, a także wyszukiwanie.

Użytkownik– osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych.

Treść– tekst, obraz, materiał wideo, grafika, odsyłacz (link) lub jakiekolwiek inne dane zapisane w bazach danych Serwisu oraz publikowane za jego pomocą.

Komentarz– tekst, obraz, odsyłacz (link) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez Użytkowników Serwisu w odniesieniu do konkretnej Treści.

Partner– podmiot lub osoba, dostarczający treści lub usługi, w ramach funkcji i użyteczności niebędących częścią usług będących produkcją Serwisu, działający na podstawie odrębnych regulacji prawnych i regulaminów.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis powstał w celu przekazywania informacji Użytkownikom. Działalność Serwisu ma na celu integrację społeczności lokalnej oraz bieżące komentowanie i przekazywanie informacji o wydarzeniach.

2. Zawartość Serwisu jest bezpłatna.

3. Serwis podlega ochronie na podstawie prawa autorskiego jako zbiór niezależnych utworów.

4. Nie jest dozwolone pobieranie lub wtórne wykorzystanie informacji z serwisu, sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta i Właściciela.

5. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczone na stronach Serwisu oraz części obsługiwanych przez Partnerów oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

6. Korzystanie z komercyjnych stron Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych lub do wartości prawnych, do utworów na niej dostępnych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym określonym przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawa własności przemysłowej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

7. Właściciel / Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i ochronę danych osobowych swoich Partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad ochrony prywatności Partnerów, należy odwiedzić stronę Partnera oraz zapoznać się dokładnie z przyjętymi u niego zasadami i zakresem ochrony prywatności.

8. Właściciel / Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących z Serwisem lub, do których prowadzą linki ze stron Serwisu.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Publikowanie komentarzy w serwisie radiowarta.pl

1. Użytkownicy mają możliwość komentowania Treści Serwisu za pomocą formularza dostępnego pod daną Treścią (chyba, że Administrator zdecyduje inaczej). Treść Komentarzy jest publikowana automatycznie - dopuszczalne jest modyfikowanie wybranych Komentarzy przez Administratora.

2. Nie wolno publikować Komentarzy, które:

 • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
 • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
 • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
 • obrażają inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 • przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

Ponadto nie zamieszczamy komentarzy, które:

 • zawierają linki do innych stron WWW
 • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe
 • są reklamami
 • są spamem czyli nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem
 • nawołują do agresji
 • są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej
 • zawierają uwagi skierowane do redakcji Radia Warta. W takiej sytuacji prosimy o kontakt e-mailowy z zespołem: [email protected]

3. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Publikowanie ogłoszeń w serwisie radiowarta.pl

1. Dodawanie ogłoszeń w serwisie jest płatne, użytkownik opłaca zamówione ogłoszenie poprzez platformę Przelewy24.pl

2. Użytkownicy serwisu zobowiązani są do umieszczania ogłoszeń w odpowiednich kategoriach.

3. Ogłoszenie w serwisie może być umieszczone na okres:

 • 7 dni - cena 1,23 zł brutto (w tym 23% VAT)
 • 14 dni – cena 3,69 zł brutto (w tym 23% VAT)
 • 1 miesiąc – cena 6,15 zł brutto (w tym 23% VAT)
 • 2 miesiące – cena 9,84 zł brutto (w tym 23% VAT)
 • 3 miesiące – cena 12,30 zł brutto (w tym 23% VAT)
 • wyczytanie 5 razy (w dni robocze) na antenie 36,90 zł brutto (w tym 23% VAT)

4. W sytuacji gdy Ogłoszeniodawca dodał swoje ogłoszenie do serwisu jako użytkownik zalogowany na swoje indywidualne konto użytkownika serwisu radiowarta.pl, ma on w późniejszym czasie dostęp do tego ogłoszenia w zakładce Moje konto-> Moje ogłoszenia. Daje to użytkownikowi serwisu możliwość zarządzania tym ogłoszeniem (edycja treści, anulowanie emisji ogłoszenia na portalu, całkowite usunięcie ogłoszenia z serwisu). W sytuacji gdy ogłoszeniodawca dodaje swoje ogłoszenie do serwisu jako użytkownik niezalogowany na indywidualne konto użytkownika serwisu  radiowarta.pl, po opublikowaniu ogłoszenia nie ma on możliwości samodzielnej edycji bądź usunięcia ww. ogłoszenia z serwisu.

5. W przypadku, gdy ogłoszenie traci ważność może ono być usunięte na prośbę ogłoszeniodawcy wysłaną na adres [email protected] wraz z numerem ID tego ogłoszenia lub ogłoszeniodawca może usunąć je samodzielnie po uprzednim zalogowaniu się na swoje indywidualne konto użytkownika serwisu radiowarta.pl

6. Zabrania się dodawania ogłoszeń zawierających treści obraźliwe, pomawiające czy też szkalujące wizerunek osób trzecich.

7. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, ani za skutki związane z publikacją ogłoszenia.

8. Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszeń oraz do usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.

9. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Agencji Reklamowej Radia Warta na piśmie. Czas rozpatrzenia 14 dni roboczych. 

10. Klient ma prawo odstąpienia od zakupu.

V. UŻYTKOWNICY

1. Właściciel / Administrator może w każdej chwili zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu bez uprzedniego powiadamiania oraz przestrzegania jakiegokolwiek terminu, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia łamania obowiązującego prawa lub nagminnego łamania Regulaminu Serwisu.

2. Użytkownik ma obowiązek:

a) korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
b) przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
c) bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez Właściciela / Administratora.
d) korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z tym, że użytkownik zapoznał się z jego Regulaminem.

 

Podziel się

Reklama
Napisz do nas!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.