Reklama
Reklama

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim – co musisz wiedzieć?

Urlop macierzyński to intensywny czas opieki nad nowonarodzonym dzieckiem. Po jego upływie pracownik staje przed decyzją powrotu do miejsca pracy. Warto wiedzieć, że osoba zatrudniona ma prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. O czym trzeba pamiętać, starając się o urlop wypoczynkowy? Sprawdźmy.
Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim – co musisz wiedzieć?

Udzielenie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim to bardzo częsta praktyka, jednak należy dopilnować odpowiednich terminów, by uniknąć nieporozumień.

Do udzielenia urlopu wypoczynkowego po macierzyńskim konieczne jest złożenie stosownego wniosku, osobiście lub listownie.

Wiele firm chętnie też samodzielnie proponuje wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego zaraz po powrocie z macierzyńskiego.

Udzielenie urlopu wypoczynkowego to obowiązek pracodawcy

Zgodnie z przepisami z Kodeksu pracy, pracodawca udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, po przedstawieniu przez zatrudnionego odpowiedniego wniosku. Dotyczy to matki, ojca dziecka lub każdego innego członka rodziny wychowującego dziecko. Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w wymiarze 20 (jeśli staż pracy jest krótszy niż 10 lat) lub 26 dni (w przypadku gdy staż pracy pracownika jest dłuższy niż 10 lat). Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu, bez względu na to, czy obejmuje on dni zaległego urlopu wypoczynkowego, czy bieżącego, przysługującego w roku kalendarzowym, w którym pracownica lub pracownik składa wniosek.

Sprawdź najnowsze oferty pracy z Twojego regionu. Zobacz, na jakie stanowiska jest obecnie duże zapotrzebowanie.

W jakiej formie i w jakim terminie należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy?

Wniosek o urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim nie musi być złożony osobiście. Można przesłać go pocztą, najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Najważniejsze jest to, aby dokument dotarł do pracodawcy przed rozpoczęciem urlopu, choćby z wyprzedzeniem jednego dnia. Jeśli wniosek przyjdzie dzień po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, a pracownica nie stawi się w miejscu pracy – pracodawca ma prawo wyciągnąć konsekwencje. Zatem najlepiej wysłać wniosek od razu po podjęciu decyzji o skorzystaniu z urlopu wypoczynkowego, by pracodawca zdążył się z nim zapoznać i zaakceptować. Poprawnie sporządzony wniosek o urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim powinien zawierać:

datę oraz miejscowość, gdzie pismo zostało sporządzone,

dane pracownika, który ubiega się o urlop wypoczynkowy,

dokładne dane pracodawcy,

nagłówek o treści: „Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego po zakończeniu urlopu macierzyńskiego”,

prośbę skierowaną do pracodawcy o udzielenie urlopu,

informację dotyczącą zakończenia urlopu macierzyńskiego, po którym bezpośrednio ma nastąpić udzielenie urlopu wypoczynkowego,

dokładne wskazanie roku, za który ma być udzielony urlop,

termin, w którym będzie wykorzystany urlop wypoczynkowy.

odręczny i czytelny podpis pracownika ubiegającego się o urlop.

A jeśli dokładnie chcesz zaplanować wolne dni, to wypróbuj kalkulator urlopu macierzyńskiego. Dzięki temu dowiesz się do kiedy masz prawo przebywać na macierzyńskim, aby dalej wiedzieć, od jakiego dnia może przysługiwać Ci urlop wypoczynkowy.

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim?

Planowanie urlopu wypoczynkowego w przypadku każdego pracownika powinno odbywać się w porozumieniu z pracodawcą – niezależnie od tego, czy jest to praca w Sulęcinie, Warszawie, Poznaniu czy innym mieście. Pracodawca jest jednak organizatorem pracy w miejscu zatrudnienia i ma prawo odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego. W sytuacji pracowników po urlopie macierzyńskim odmowa nie powinna nastąpić, jednak gdyby tak się stało, osoba zatrudniona może skierować sprawę do sądu pracy, powołując się na naruszenie swoich praw pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy. Co więcej, wielu pracodawców chętnie stosuje taką praktykę, gdyż najczęściej kobiety po urlopie macierzyńskim mają sporo zaległego urlopu, który trzeba wykorzystać.

Podsumowanie

Po intensywnym okresie opieki nad nowonarodzonym dzieckiem pracownik ma prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Prawo to obejmuje zarówno matkę, jak i ojca dziecka, który korzystał z urlopu tacierzyńskiego. Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim, pamiętając o odpowiednim wyprzedzeniu.


Podziel się
Oceń

Komentarze