Reklama
Reklama

Ekspert wyjaśnia sytuację Tomasza Kałużnego

Już za nieco ponad tydzień wyborcza dogrywka. We Wrześni o fotel burmistrza powalczą Tomasz Kałużny i Damian Staniszewski. Obecny włodarz miasta od listopada zeszłego roku jest zawieszony w obowiązkach.
Ekspert wyjaśnia sytuację Tomasza Kałużnego

Pojawiło się z tego powodu wiele pytań, plotek i wątpliwości.

Na pytania nurtujące mieszkańców odpowiada mecenas Łukasz Wojnicki. 

Co to właściwie znaczy, że burmistrz jest zawieszony? 

Odpowiadając prostym językiem burmistrz jest nadal burmistrzem, ale nie może w tym czasie osobiście podejmować decyzji administracyjnych, podpisywać pism, reprezentować urzędu itd. Taka sytuacja absolutnie nie przesądza o tym, czy ktoś jest, czy też nie jest winny. Zawieszenie ma charakter tymczasowy i służy wyłącznie temu, aby w żaden sposób nie wpływać na ewentualnych świadków, czy też podejmowane czynności, które służą wyjaśnieniu konkretnej sprawy. Nie ma zatem mowy o przypisaniu komuś winy, a cała sprawa może się zakończyć umorzeniem ze względu na to, że osoba zawieszona nie popełniła żadnego przestępstwa. Takich przykładów w naszym kraju było wiele. Z chwilą ustania zawieszenia burmistrz bez problemów wraca do wykonywania swoich normalnych obowiązków służbowych. 

Czy zawieszony burmistrz może wchodzić do urzędu i spotykać się z urzędnikami? 

Tak, burmistrz może wchodzić do urzędu i nawet codziennie spotykać się z urzędnikami. Zakaz wchodzenia do urzędu, to taki skrót myślowy, który nie jest zresztą prawdziwy. Zawieszenie w czynnościach służbowych nie oznacza zakazu wejścia do urzędu. Chodzi tylko o to, że burmistrz nie może osobiście podejmować decyzji, podpisywać pism itp. W tych czynnościach zastępuje go zastępca burmistrza podobnie jak w czasie urlopu, czy też zwolnienia lekarskiego. Jeżeli burmistrz w czasie zawieszenia nie pojawia się w urzędzie, to wyłącznie dlatego, że sam tak zdecydował. Z chwilą ustania zawieszenia burmistrz wraca do swojej normalnej pracy. 

Czy zawieszony burmistrz, który zostanie wybrany na kolejną kadencję może złożyć ślubowanie? 

Zawieszenie nie jest przeszkodą w objęciu funkcji burmistrza. Wybór osoby zawieszonej na burmistrza jest ważny i skuteczny. Zwycięzca wyborów nie tylko może, ale nawet powinien złożyć ślubowanie. Nie ma też przeszkód, aby uczynić to w urzędzie. Kwestią otwartą pozostaje tylko, czy termin ślubowania powinien zostać wyznaczony bezpośrednio po zakończeniu wyborów, czy później, po ustaniu zawieszenia – jest to jednak kwestia czysto techniczna. Zwycięzca wyborów jest w takim przypadku ważnie i skutecznie wybranym burmistrzem. Z chwilą ustania zawieszenia burmistrz przystępuje do normalnej pracy, a do tego czasu jego obowiązki wykonuje osoba wyznaczona przez premiera, z reguły jest to dotychczasowy zastępca burmistrza.

 

 


Podziel się
Oceń

Komentarze
X
Xxx komisarz 16.04.2024 19:05
Proszę podać jakieś przykłady gmin gdy w takiej sytuacji komisarzem został były zastępca burmistrza lub wójta. Oława 2018 tu proszę zobaczyć. 4 lata komisarz pisowski